ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ทีมงาน เว็บไซต์ WWW.LEKMOBILE.NET